Utgiftsvy đŸ‘ïž
I utgiftsvyn kan du fÄ en snabb översikt över ditt företags transaktioner
Angela avatar
Skrivet av Angela
Uppdaterades för mer Àn en vecka sedan

Alla köp som görs via Pleo-kort kan ses i realtid. AnstÀllda kan se sina egna utgifter nÀr de intrÀffar, medan administratörer i Pleo har en fullstÀndig översikt över alla företagsutgifter nÀr det hÀnder.

Under Utgifter kommer du att kunna att se

  • Alla kostnader i realtid

  • TillgĂ€nglig plĂ„nbokssaldo

  • En lĂ€nk för att fylla pĂ„ plĂ„nboken

Sett đŸ‘ïž & Aktivitet

Om du Àr osÀker pÄ om utgiftsÀgaren, en attestansvarig eller en annan administratör har tittat pÄ detaljerna i en utgift, gÄ helt enkelt till det övre högra hörnet av utgiftsinformationen i webbappen för att se vem som har tittat pÄ den.

Klicka pÄ fliken Aktivitet för att fÄ Ànnu mer sammanhang för att se nÀr de tittade pÄ köpet.

Fick du svar pÄ din frÄga?