Vad är Pleo Analysverktyg?

Fliken Analysverktyg i Pleo-webbappen ger dig en detaljerad översikt över ditt företags utgifter. Du kan hålla koll på och analysera era utgifter på olika sätt, bland annat:

  • Utgifter per kategori (t.ex. resor, programvara osv.)

  • Utgifter efter taggar

  • Utgifter per team (baserat på de team du har inrättat)

Du kan också se sammanställd information för en vald tidsperiod, vilket belyser:

  • De främsta köpställen era utgifter går till

  • De som spenderar mest, samt

  • Teammedlemmar med de flesta antalet saknade kvitton.

Att ha en utgiftsrapport i realtid kan ge insikter för framtida budgetplanering och justeringar.

Vem har tillgång till Pleo Analysverktyg?

Pleo Analysverktyg är tillgängligt för er med prisplanerna Team och Business.

Administratörer och externa redovisningskonsulter kan se en fullständig översikt över företagets utgifter, medan anställda endast ser en uppdelning av sina egna utgifter.

Bra att veta

  • På sidan Analysverktyg får du en översikt i tabellform, medan du på sidan Utgifter kan se detaljerna för en specifik utgift.

  • Pågående transaktioner är inte synliga på analyssidan.

Hittade du svaret?