Om du för tillfället använder prisplanerna Free eller Team kan du ändra din prenumerationsprisplan direkt från Pleo-kontot.

Följ stegen nedan för att ändra prisplan!

  1. Gå till menyn Inställningar

  2. Välj alternativet Allmänt

  3. Du kommer sedan till sidan Fakturering i Pleo-kontot

På den här sidan hittar du alternativet Ändra prisplan under avsnittet Prisplaninformation. Välj den här ikonen för att ändra kontot till den önskade prisplanen. När du har gjort ändringen börjar den nya prisplanen att gälla vid midnatt samma dag.

⚠️ Något att tänka på!

Om du byter från Team till Free förlorar du vissa funktioner. Du kan hitta mer information och skillnaderna mellan våra prisplaner på vår sida med priser!

Hittade du svaret?