Obs:

  • För att kunna använda milersättning krävs att Pocket har aktiverats. Läs mer om att aktivera Pocket här.

  • För att använda den här funktionen måste ett bokföringssystem också vara anslutet.

Så här aktiverar du milersättning för ditt företag

Som administratör går du till företagets milersättningsinställningar. Här kan du välja kompensationsnivå samt kategori för milersättning.

Hur man lägger till en milersättning

När milersättning är aktiverat för ditt företag kan du lägga till en körsträcka genom plusknappen på din startskärm.

Definiera rutten

Därifrån följer du stegen:

  1. Välj resdatum

  2. Välj avgångsadress

  3. Välj destinationsadress

Här ser du avståndet och kompensationsgrad längst ner.

Om något är fel kan du:

  • Lägga till fler stopp

  • Ändra avståndet manuellt genom "..." knappen

  • Ändra kompensationsgraden manuellt genom "..." knappen

Lägg till kostnadsinformation

När du trycker på nästa ser du det belopp du får i kompensation. Det är också här du kan lägga till kostnadsinformation som du brukar göra.

Vanliga frågor

Kan jag redigera min körsträcka?

För närvarande måste du ta bort utgiften och lägga till en ny körsträcka istället.

Varför ser jag inte milersättningsinställningarna som en admin?

För att kunna använda milersättning måste du också ha aktiverat Pocket. Kontakta oss om du inte har tillgång.

Varför ser jag inte plusknappen i min mobilapp?

Se till att du är i den senaste versionen av mobilappen och att din administratör har slutfört milersättningsinställningen.

Kan du inte hitta Milersättning-sidan?

Ta reda på om din prisplan ger dig tillgång till den här funktionen:

Fick du svar på din fråga?