Sådan fungerer kørselsregistrering

Denne artikel er for Pleo-administratorer og bogholdere med adgang til Udlæg-indstillinger. Gå til det rigtige afsnit:


Sådan aktiverer du kørselsregistrering for din virksomhed

 1. For at kunne håndtere udeståender fra kørsel skal du aktivere Udlæg.

 2. Gå til Kørsels-siden i Pleo-webappen:

 3. Valg et kørselskategori:

Færdig! Alle ansatte kan nu indsende kørselsudgifter.


Standardsatser og tærskler

Hvis din Pleo-konto er registreret i Danmark, vil kørselsiden automatisk vise forudfyldte skattefrie satser, der er fastsat af regeringen. Pleo opdaterer automatisk satsen for medarbejdere, der passerer en grænse på 20.000 kilometer.

Pleo opdaterer automatisk standardsatserne, hvis/når din regering ændrer dem. Men hvis du vælger at ændre standardsatserne, opdaterer vi dem ikke. Hvis du vil ændre fra en standardsats til en brugerdefineret sats, skal du klikke på "Rediger satser".


Tilpassede medarbejdersatser og fleksibel kørselsrater

Som forklaret i det foregående afsnit fastsætter Pleo automatisk de samme satser som regeringen. Virksomhederne har dog ret til at fastsætte en anden sats for deres ansatte, så vi har også implementeret denne mulighed i Pleo. Dette kan være nyttigt, hvis en medarbejder f.eks. allerede har registreret nogle rejser uden for Pleo. I et sådant tilfælde vil du måske ønske, at de registrerer dette beløb til en sats på 0 kr. pr. kilometer for den strækning, de har rejst indtil videre.

 • Hvis du vil oprette tilpassede medarbejdersatser:

 1. Gå til siden Kørsel.

 2. Klik på "Angiv medarbejderens brugerdefinerede rater" i højre siden.

 3. Vælg medarbejderen, deres sats, og klik derefter på "Gem ændringer":

 4. Du kan altid se, hvor langt en medarbejder har kørt i feltet "Afstande".

 • Fleksibel kørselsrater

Når du aktiverer denne indstilling, kan medarbejderne skifte fra standardssatsen til en brugerdefineret sats. Med andre ord den mulighed deler ansvaret for tilpassede satser med ansatterne.


Sådan indrapporterer du kørselsgodtgørelse til SKAT

Hvis din virksomhed er baseret i Danmark og du har slået “Tilbagebetaling” til, så dine medarbejdere kan få udbetalt kørselsgodtgørelse via Pleo, vil det være nødvendigt for dit bogholderi at rapportere dette til de danske skattemyndigheder (SKAT) via deres dedikerede eIndkomst portal. Du bør derfor gøre følgende:

 1. Følg trinene i ovenstående afsnit for at hente en oversigt.

 2. Vælg et dato-interval (eksempelvis lønperioden).

 3. Åben filen i Excel eller andet regneark-værktøj og beregn det totale beløb udbetalt for hvermedarbejder.

 4. Skriv denne total ind i “felt 48" i eIndkomst for hver medarbejder

Pleo arbejder på at udvikle en mere langsigtet løsning til automatisk indrapportering. Indtil da, håber vi, at dette hjælper dig!


Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor kan jeg ikke se kørselsindstillingerne som administrator?

For at kunne bruge kilometertal skal du have et abonnement, der omfatter denne funktion.

 • Hvordan kan der oprettes en godkendelse af kørselsregistrering?

Kørselsregistreringer følger det samme system til gennemgang som det, du har oprettet for Udlæg.

 • Hvordan kan jeg downloade en liste over kørselsregistrering?

Du kan hente en oversigt på Kørsels-siden ved at klikke på "Hent krav"-knappen i øverste højre hjørne.

 • Hvordan kan ansatte indsende en kørselsudgift?

Her er vejledningen til at indsende en kørselsudgift.

 • Hvordan kan en medarbejder få tilbagebetaling?

Kørselsgodtgørelser følger den samme tilbagebetalingsproces som privat udlæg. Du kan finde en vejledning her (afsnittet: "Hvordan afregnes medarejdersaldo?").

 • Kan en administrator eller bogholder redigere en kørselsudgift?

Det er ikke muligt at ændre en kørselsudgift efter den er blevet indsendt; hverken af en administrator eller en medarbejder. Men du kan altid give feedback (f.eks. ved at markere udgiften som "ikke i orden") og/eller bede en medarbejder om at slette udgiften og indsende en ny.


Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen