Sådan aktiverer du kørselsregistrering for din virksomhed

Dette afsnit er for Pleo administratorer (og eksterne bogholdere med udvidet adgang).

 1. For at kunne håndtere udeståender fra kørsel skal du aktivere Pocket.

 2. Venligst dobbelttjek, at der er valgt et regnskabssystem.

 3. Gå til Kørsels-siden i Pleo-webappen:

 4. Her kan du vælge standardkompensationsraten samt den kategori, kørselsudgifter skal høre ind under.

Ekstra information for administratorer og bogholdere med udvidet adgang:

 • Hvis du vil oprette brugerdefinerede satser pr. medarbejder:

 1. I højre side af Milegage-siden kan du se et panel, der hedder "Satser og afstand".

 2. Klik på "+ Tilføj ny":

 3. Opret den brugerdefinerede sats for medarbejderen, og klik på "Tilføj sats".

 • Hvis en medarbejder overskrider grænsen på 10.000 mil/20.000 kilometer:

Når din medarbejder kører mere end 10.000/20.000 kilometer i løbet af året, ændres hans maksimale skattefri sats. I listen kan du holde styr på den samlede kørte distance pr. teammedlem. Når dit teammedlem tilføjer den kilometerudgift, der bringer dem over tærsklen, bliver de automatisk bedt om at opdatere deres sats. Det samlede beløb nulstilles ved regnskabsårets begyndelse.

 • Hvis du vil have en oversigt over kørselsregistreringer:

Hvis du gerne vil have en oversigt, der kan hjælpe dig med din rapportering, kan du downloade en oversigt på Kørsels-siden ved at klikke på "Hent"-knappen i øverste højre hjørne.

 • Sådan indrapporterer du kørselsgodtgørelse til SKAT

Hvis din virksomhed er baseret i Danmark og du har slået “Tilbagebetaling” til, så dine medarbejdere kan få udbetalt kørselsgodtgørelse via Pleo, vil det være nødvendigt for dit bogholderi at rapportere dette til de danske skattemyndigheder (SKAT) via deres dedikerede eIndkomst portal. Du bør derfor gøre følgende:

 1. Følg trinene i ovenstående afsnit for at hente en oversigt.

 2. Vælg et dato-interval (eksempelvis lønperioden).

 3. Åben filen i Excel eller andet regneark-værktøj og beregn det totale beløb udbetalt for hvermedarbejder.

 4. Skriv denne total ind i “felt 48" i eIndkomst for hver medarbejder

Pleo arbejder på at udvikle en mere langsigtet løsning til automatisk indrapportering. Indtil da, håber vi, at dette hjælper dig!


Sådan tilføjer du kørselsudgifter

Dette afsnit er for alle medarbejdere (herunder en administrator):

 1. Tilføje kørselsudgifter ved at klikke på "+"-knappen i mobilappen.

 2. Klik på "Kørsel":

 3. Vælg rejsedato.

 4. Indtast adresse for afrejse.

 5. Indtast adresse for destination.

 6. Herefter vil du kunne se afstand og kompensationsrate poppe op i bunden:

 7. Hvis der er noget, der ikke ser ud, som det skal, kan du prøve følgende ved at klikke på de tre prikker:

  • Tilføje flere trin på ruten

  • Manuelt overskrive afstanden

  • Manuelt overskrive kompensationsraten

 8. Når du klikker på "Næste", vil du kunne se det beløb, du vil få tilbagebetalt. Her kan du også tilføje udgiftsoplysninger, ligesom du gør med kortudgifter:


Ofte stillede spørgsmål

 • Kan jeg redigere min kørselsudgift?

Sådan som det ser ud lige nu, bliver du nødt til at slette udgiften og tilføje en ny kørselsudgift, hvis der er noget, du ønsker at ændre.

 • Hvorfor kan jeg ikke se kørselsindstillingerne som administrator?

For at kunne bruge kilometertal skal du have et abonnement, der omfatter denne funktion. Du skal også have tilsluttet et regnskabssystem.

 • Hvorfor kan jeg ikke se "+"-knappen i min mobilapp?

Sørg for, at du har den seneste version af mobilappen, og at din administrator er færdig med at opsætte kørselsfunktionen.

 • Hvordan kan der oprettes en godkendelse af kørselsregistrering?

Kørselsregistreringer følger det samme system til gennemgang som det, du har oprettet for Pocket.

 • Kan du ikke finde Kørsels-siden?

Find ud af, om din prisplan giver dig adgang til denne sid:

Fandt du dit svar?