Opdel udgifter

Få mere at vide om, hvordan medarbejdere, administratorer og bogholdere kan opdele udgifter på forskellige momskoder og konti.

Angela avatar
Skrevet af Angela
Opdateret over en uge siden

Når du betaler for flere varer og/eller serviceydelser samtidig, kan der gælde forskellige momskoder. Visse varer eller serviceydelser kan også være blevet dedikeret til forskellige projekter. En faktura fra et oversættelsesbureau kan for eksempel omfatte oversættelser af både marketing- og salgsmateriale.

Den gode nyhed er, at du med Pleo kan opdele kortudgifter, så din virksomhed kan:

 1. anmode om tilbagebetaling af det relevante momsbeløb

 2. organisere regnskaber bedre baseret på bestemte tags (som kan repræsentere forskellige projekter, placeringer osv.).

I denne artikel beskrives følgende:

 • Sådan opdeler du en udgift som medarbejder

 • Sådan opdeler du en udgift som Pleo-admininistrator eller bogholder


Sådan opdeler du en udgift som medarbejder

Hvis du ikke er sikker på, hvilke tags der anvendes på en bestemt virksomhedsudgift, kan du spørge din leder eller regnskabsafdelingen/økonomiafdelingen i din virksomhed.

 1. Gå til sektionen med udgifter i Pleo-mobilappen (andet ikon fra venstre nederst på skærmen).

 2. Klik på en udgift.

 3. Tilføj det første tag, hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klik på plustegnet "+" ud for det første tag.

 5. Vælg et eller flere tags.

 6. Juster om nødvendigt beløbene (Pleo dividerer automatisk den samlede udgift med antallet af tags).

 7. Klik på Færdig.


Sådan opdeler du en udgift som Pleo-admininistrator eller bogholder

 1. Gå til siden "Eksportér" i Pleo-webappen.

 2. Klik på en udgift på listen.

 3. Klik på "Opdel udgift".

 4. Når du har opdelt udgiften baseret på konto og tilknyttet momskode, gemmes ændringerne automatisk.

Når du er færdig, skal du eksportere udgiften for at se, hvordan den ser ud i dit regnskabssystem.

Værd at vide:

 • Hvis du opdeler en udgift i Pleo, vises den, når du eksporterer den til et af følgende regnskabssystemer:

  • e-conomic

  • Xero

  • SIE-fil

  • Datev

  • Sage 50

  • Sage 200

  • Dinero

  • Billy

  • Generisk format

 • Når du opdeler en udgift, kan du se en linje øverst og en tom linje derunder. Den øverste linje viser den oprindelige udgift i form af beløb, kategori og skattesats. Dette kan ikke redigeres. Kategorien og skattesatsen for linjen nedenunder og eventuelle efterfølgende linjer vil afspejle det, der vises på den øverste linje. Når du indsætter et beløb på en ny linje, trækkes det automatisk fra beløbet på den øverste linje. Hvis du sletter en linje, justeres den første linje automatisk.

 • Hvis du sletter opdelingen, vises de oprindelige udgiftsoplysninger igen. Hvis en anden person i virksomheden (for eksempel en anden administrator eller bogholderen) ændrer kategorien for en opdelt udgift, afspejles dette i kategorien for den øverste linje.

 • Når du eksporterer udgiften, vises den i dit regnskabssystem over flere linjer, der alle har samme kvitteringsnummer og yderligere data. Det er kun beløbet, kategorien/kontonummeret og skattesatsen (beløb, kode, sats afhængigt af format), der vil variere afhængigt af dine foretagne ændringer.

 • Hvis en medarbejder allerede har føjet flere tags til en udgift, kan du se dette, når du klikker på en udgift på siden Eksportér.

 • En medarbejder kan kun tilføje flere tags fra den samme tag-gruppe. Administratorer og bogholdere kan tilføje tags fra forskellige grupper, men i så fald kan medarbejderen ikke længere redigere disse tags.

 • Medarbejdere kan kun opdele udgifter ved at vælge tags (dvs. omkostningscentre). De har ikke adgang til at redigere moms og kategorier, men administratorer og bogholdere kan gøre dette på siden Eksportér (som beskrevet ovenfor).

 • Når udgiften er behandlet, forsvinder redigeringsmulighederne for medarbejderen.

Besvarede dette dit spørgsmål?