Vi är glada att kunna erbjuda en integration med Business Central för att försäkra att alla dina transaktioner hamnar på rätt plats i bokföringen.

Vad du behöver göra innan du integrerar

  • Skapa ett motkonto för Pleo i din kontoplan

  • Skapa en verifikationsserie dit du kan exportera Pleo-utgifter

Anslut Business Central till Pleo

  • Klicka på ditt namn längst ner till vänster och välj Inställningar

  • Välj Bokföring

  • Välj Microsoft Dynamics 365 Business Central från de tillgängliga alternativen

  • Du kommer att behöva ansluta ditt Microsoft Dynamics 365 Business Central- konto med Pleo på en separat sida.

  • Logga in och ge tillgång till din Pleo-app.

  • Du skickas nu tillbaka till Pleo och integrationen är nu genomförd.

Vi hjälper dig gärna igenom integrationen om standardinstruktionerna inte fungerar för dig. Det kan hända om du har anpassat Business Central.

Vänligen observera att Pleo bara stöder versionen som tillhandahålls direkt av Microsoft, inte någon partner. Om du kommer åt ditt konto genom https://businesscentral.dynamics.com så ägs din version direkt av Microsoft. Vi saknar också stöd för Microsoft Dynamics 365 för Finance and Operations för tillfället.

Andra viktiga inställningar

Hittade du svaret?