Om du har flera konton på Pleo kan du växla mellan dem utan att behöva logga ut och in igen. Den här artikeln gäller för administratörer, anställda och externa redovisningskonsulter. Om du är en Pleo-partner fungerar kontobyte lite annorlunda. Lär dig hur du växlar mellan klientkonton i partnerportalen.

Ställ in kontobyte (för administratörer och användare):

  1. Logga in på något av dina konton

  2. Klicka på profil --> Välj Lägg till konto

  3. Lägg till ett annat konto genom att logga in antingen med Google eller genom att ange din e-mailadress och säkerhetskod.

  4. Du kan nu växla mellan konton genom att klicka på din profilbild och sedan klicka på ett annat konto.

Bra att veta:

  • För administratörer och anställda med flera konton gäller att om du loggar ut från Pleo loggas du ut från alla konton. Varje gång du loggar ut och in igen måste du lägga till konton från början.

  • Att växla mellan konton är för närvarande endast tillgängligt i Pleos webbapplikation.

Upprätta kontoövergångar (för externa redovisningskonsulter):

  • Externa redovisningskonsulter har automatiskt tillgång till sina kunders Pleo-konton, förutsatt att inbjudningarna (som skickas via e-post) till kontona har accepterats.

  • Växling mellan konton fungerar på samma sätt för externa redovisningskonsulter som för administratörer och anställda (dvs. klicka på profilbilden och Konton). En viktig skillnad är dock att externa redovisningskonsulter behåller samma konto-översikt även när de har loggat ut och in igen.

Hittade du svaret?