Att skapa team kan vara användbart om du vill dela upp dina användare i relevanta avdelningar och granska utgifterna i Pleo.

Följ dessa steg:

 1. Gå till menyn Användare från webappen

 2. Välj Team

 3. När du skapar team kan du tilldela namn och kod

 4. Lägg till alla relevanta användare och vem som ska eventuellt attestera.

Vem kan vara attestansvariga?

 • Avdelningschefer

 • Projektledare

 • Teamledare

 • Alla som är involverade i projekt- / utgiftshantering

Vad kan en attestansvarig göra i Pleo?

 • Ange utgiftsgränser för teammedlemmar

 • Korthantering: Aktivera / inaktivera kort på uppdrag av teammedlemmar

 • Översikt i realtid av teamutgifter

 • Attestera kostnader som görs av medlemmar i deras team

Flera attestansvariga i flera team

 • Ett team kan ha flera attestansvariga

 • En attestansvarig kan granska flera team samtidigt

Attestansvariga meddelas i realtid och varje vecka

 • Varje köp som hamnar ovanför den inställda tröskeln visas omedelbart i flödet för attestansvariga på webben och mobilen.

 • De attestansvariga kommer att få ett autogenererat e-postmeddelande från Pleo varje onsdag, om det finns utgifter som behöver attesteras.

Hittade du svaret?