I den här artikeln får du lära dig:

 • Hur man skapar ett team

 • Hur du ställer in granskare

 • Hur du granskar utgifter

 • FAQs


Skapa grupper och fastställa granskare

Att skapa team kan vara användbart om du vill dela upp dina användare i relevanta avdelningar och granska utgifterna i Pleo.

Följ dessa steg:

 1. Gå till menyn Användare från webappen

 2. Välj Team

 3. När du skapar team kan du tilldela namn och kod

 4. Lägg till alla relevanta användare och vem som ska eventuellt attestera.


Hur du granskar utgifter

Med Reviewing har det aldrig varit så enkelt att lyfta fram utgifter som kan behöva särskild uppmärksamhet.

Först måste du gå till Utgifter och sedan välja fliken Attestera.

Nu kan en attestansvarig markera ett köp som Godkänd, Ej godkänd eller Komplettera informationen.

Om ett köp är markerat som Ej godkänd, skickas automatiskt ett push-meddelande till den användaren för att vidta nödvändiga åtgärder. Om ni har Pleo Pocket kan du även välja att markera utlägget som "personligt", vilket drar av beloppet från användarens Pocket-saldo.

Om en användares utlägg är markerat som Komplettera informationen, kommer användaren att få ett meddelande om att lägga till de begärda uppgifterna och trycka på "Klar". Attestansvariga kommer då att kunna slutföra granskningen av kostnaden.


FAQs

Vem kan vara attestansvariga?

 • Avdelningschefer

 • Projektledare

 • Teamledare

 • Alla som är involverade i projekt- / utgiftshantering

Vad kan en attestansvarig göra i Pleo?

 • Ange utgiftsgränser för teammedlemmar

 • Korthantering: Aktivera / inaktivera kort på uppdrag av teammedlemmar

 • Översikt i realtid av teamutgifter

 • Attestera kostnader som görs av medlemmar i deras team

Flera attestansvariga i flera team

 • Det är bara möjligt att vara medlem i ett team.

 • Ett team kan ha flera attestansvariga

 • En attestansvarig kan granska flera team samtidigt

Attestansvariga meddelas i realtid och varje vecka

 • Varje köp som hamnar ovanför den inställda tröskeln visas omedelbart i flödet för attestansvariga på webben och mobilen.

 • De attestansvariga kommer att få ett autogenererat e-postmeddelande från Pleo varje onsdag, om det finns utgifter som behöver attesteras.


Kan du inte se funktionen för attestansvariga?

Ta reda på om din prisplan ger dig tillgång till den här funktionen:

Hittade du svaret?