Det finns scenarier när du behöver förstöra ett Pleo-kort:

  • En anställd har lämnat företaget

  • En anställd behöver inte längre köpa saker i företagets namn

  • Kortuppgifterna har komprometterats

Kortet är komprometterat eller du vill förstöra det

  1. Klicka på Användare och redigeringsknappen för användaren som äger kortet

  2. Bläddra längst ner i popuprutan som visas

  3. Välj Frys på det aktiva kortet och välj kortnumret har stulits.

En anställd har lämnat företaget

  1. Klicka på Användare och redigeringsknappen för användaren som äger kortet

  2. Bläddra längst ner i popuprutan som visas

  3. Välj Ta bort anställd vilket tar bort deras kort automatiskt. Du kan dock fortfarande se alla tidigare utgifter på utgiftssidan.

  4. Klipp och släng kortet.

Hittade du svaret?