I den här artikeln förklaras alla sätt som du kan använda för att lägga till ett digitalt kvitto (som skickas till dig via e-post) till en utgift i Pleo-appen. Alternativen är:

 • "Fetch": automatisk kvittohämtning från mailen (det bästa sättet)

 • "Forward": vidarebefordra e-post till Pleo (det näst bästa sättet)

 • Manuell uppladdning (det mindre rekommenderade, men ändå enkla alternativet)


"Fetch": automatisk kvittohämtning från mailen

Fetch skannar automatiskt din e-post på jobbet och lägger automatiskt till kvitton från inköp på nätet i Pleo-appen. Detta är det bästa alternativet eftersom det är helt automatiserat. Det är också tillgängligt för alla Pleo-kunder utan extra kostnad.

Hur du aktiverar Fetch

 • Så här aktiverar du Fetch i webbappen:

 1. Klicka på profilen längst ner till vänster och gå till Funktioner.

 2. Klicka på Aktivera bredvid banderollen Fetch:

 3. Följ stegen för att aktivera Fetch för ditt Gmail- eller Microsoft 365-emailkonto.

 • Så här aktiverar du Fetch i mobilappen:

 1. Klicka på profilikonen längst ner till höger i appen.

 2. Klicka på Funktioner.

 3. Följ stegen för att aktivera Fetch för ditt Gmail- eller Microsoft 365-emailkonto.

Överväganden för din IT-avdelning

Vissa organisationer har sina egna IT-regler och filter för arbetsmejl, inklusive inställningar som kan blockera Fetch.

 • Om din organisation använder Gmail

Om din IT-avdelning har beslutat att återkalla åtkomsten till Fetch kan detta göras från administratörspanelen för Google Workspace.

 • Om din organisation använder Microsoft 365

Fetch fungerar med alla Microsofts molnbaserade e-posttjänster, dvs. Office 365 (Outlook) eller Exchange Online. Med detta sagt kanske anställda inte har rätt behörighet att aktivera en tjänst som Fetch. Det finns ett par scenarier i det här fallet:

 1. När den anställde försöker aktivera Fetch via Pleo-appen får han eller hon se en popup-fönsterruta som uppmanar honom eller henne att automatiskt meddela sin IT-administratör för att få tillstånd.

  Eller

 2. Den anställde ser ingen popup-fönsterruta och måste i så fall hitta ett annat sätt att kontakta sin IT-avdelning och begära tillstånd.

Som IT-administratör uppmanar vi dig att titta på din organisations e-postinställningar innan Fetch-relaterade frågor kommer in:

Varför Fetch är begränsat till ett enda arbetsmejl

Fetch är för närvarande begränsat till ett enda arbetsmejl. Anledningen är tvåfaldig:

 • När det gäller att ansluta ett privat e-postkonto finns det en chans - om än liten - att Fetch vidarebefordrar fel sak till Pleo. Och det felet skulle vara synligt för din organisations Pleo-administratör, bokförare och alla dina kontogranskare. Så vi har nekat våra kunder detta alternativ så att denna situation aldrig kan uppstå.

 • När det gäller delade e-postkonton skulle stöd för denna funktionalitet bryta mot villkoren för Gmail och Outlook. Så det är inte något vi kan erbjuda just nu.


"Forward": vidarebefordra e-post till Pleo

Det här alternativet är mindre automatiserat än Fetch, men snabbare än att manuellt ladda upp ett kvitto. Klicka helt enkelt på e-postmeddelandet som innehåller ditt kvitto och vidarebefordra det till forward@fetch.pleo.io. Du behöver inte ha Fetch aktiverat för att använda detta alternativ. Det var allt! Kvittot kommer automatiskt att matchas med respektive kortbetalning. Det enda kravet är att kvittot skickas från den e-postadress som är kopplad till din Pleo-inloggning.

Om ett kvitto skickades till ett personligt e-postkonto måste det skickas till din e-postadress på jobbet innan det vidarebefordras till Pleo. Oavsett om du använder Fetch eller Forward to Pleo kan du alltid ställa in automatisk vidarebefordran från en personlig e-postadress till din e-postadress på jobbet. Så här fungerar det för Gmail och Outlook.

För att göra livet lite enklare kan du dessutom vidarebefordra dina digitala kvitton direkt till Pleo-appen med några få klick.


Manuell uppladdning

 1. Gå till sidan Utgifter.

 2. Klicka på utgiften.

 3. Klicka på plusikonen för att lägga till ett kvitto.

 4. Välj ett kvitto från datorn.

Du kan också dra och släppa det på fältet Lägg till kvitto:

 • I mobilappen:

 1. Klicka på en utgift.

 2. Ladda upp kvittot som en bild från dina kamerabilder eller som en PDF-fil från dina sparade filer:


Fick du svar på din fråga?