Friskvårdsbidrag är en vanligt förekommande förmån som företag erbjuder sina anställda; ett skattefritt bidrag ovanpå den vanliga lönen som ska täcka kostnader för t.ex. träning, sport, massage och övrigt välmående. Ett sätt att uppmuntra anställda till att ta hand om sig själva och må bra, helt enkelt ❤️

Företag får erbjuda sina anställda maximalt 5000kr per person och år i Friskvårdsbidrag.

Men att hålla koll på denna budget på individnivå kan vara enklare sagt än gjort - både för anställda och för ekonomi- / HR-avdelningen.

Därför har vi skapat en funktion för detta i Pleo!

Hur fungerar Friskvård i Pleo?

Funktionen hjälper anställda och attestanter att själva hålla koll på sin budget och göra rätt för sig; de kan enkelt se hur mycket de har använt och hur mycket de har kvar av bidraget innan de gör ett köp. Efter köpet kan både anställda och attestanter se ifall köpet var inom budget, hur budgeten uppdaterats, och hur mycket de har kvar att använda under resten av året.

Hur aktiverar man Friskvård i Pleo?

Endast Admins kan aktivera Friskvård;

 1. Öppna Webbappen och gå till inställningar.

 2. Klicka på Friskvård.

 3. Välj den Kategori* som ni använder för Friskvårdsköp (skapa en om ni inte redan har en).

 4. Ställ in budgeten ni erbjuder anställda i Friskvårdsbidrag per år.

 5. Ställ in anpassade "Custom" budgets ifall några anställda ska ha en annorlunda budget.

 6. Funktionen är nu aktiv för alla era Pleo-användare. Se nedan hur de kan använda den 👇

*Friskvård-kategorin är bokföringskontot som används för Friskvårdsköp i er kontoplan och det är till detta som utgifter kommer att exporteras. Vanligt att använda är t.ex. 7690 - Övriga personalkostnader. Om ni inte redan har en Kategori för Friskvård i Pleo, kan ni skapa den i bokföringsinställningarna.


Hur kan anställda använda Friskvård i Pleo?

Anställda kan både betala med Pleo-kort och göra Pocket-utlägg för Friskvårds-utgifter. Budgeten är kopplad till Kategorin som ni använder för Friskvård.

Se budget före köp:

 1. Gå till Profil längst ner till höger i appen.

 2. Klicka på "Friskvård" i menyn.

 3. Varje anställd kan här se sin egen budget-status; hur mycket som redan är använt och hur mycket som är kvar till årets slut.

 4. Klicka i Budget-rutan för att se vilka köp som gjorts tidigare och räknats in i budgeten.

Rapportera Friskvårds-utgifter:

 1. Betala med Pleo-kort eller skapa ett Pocket-utlägg.

 2. Välj Kategorin som ni använder för Friskvård.

 3. Budget-mätaren uppdateras och visar hur köpet förhåller sig till budgeten.

 4. Mätaren är grön om köpet är inom budget, och röd om köpet är över budget.

 5. Pocket-utlägg går att redigera till en lägre summa om köpet skulle vara över budget.

Attestera Friskvårds-utgifter:

 1. Attestanter ser teamets Friskvårds-utgifter och deras budget-mätare.

 2. Mätaren är grön om köpet är inom budget, och röd om köpet är över budget.

 3. Attestanten kan därmed enkelt se om Friskvårds-utgifter är inom eller över budget, och markera utgifterna därefter i Pleo.

Vanliga frågor om Friskvård

Kan man använda både Pleo-kort och Pocket för Friskvårds-utgifter?

Ja, båda går bra och räknas till samma budget. Budgeten är kopplad till Kategorin ni använder för Friskvård, oavsett om man betalar med Pleo-kort eller rapporterar utlägg via Pocket.

Kan man ställa in olika budgets för olika anställda?

Ja, genom att skapa en "Anpassad budget" i Friskvård-inställningar. Anpassade budgets kan vara användbara för t.ex. deltids-anställda, nyanställda som börjar mitt i kalenderåret, eller anställda som spenderat en del av sitt Friskvårdsbidrag utanför Pleo.

För vilken period räknas Friskvårds-budget?

Friskvårdsbidrag räknas under kalenderår, 1 januari - 31 december. Budgeten nollställs därmed 1 januari för alla användare ni har i Pleo. Perioden går inte att ändra.

Kan Admins se anställdas budget-mätare i Webb-appen?

Ja. Admins, Bookkeepers och Reviewers kan se anställdas Friskvård-budget i deras kort- och Pocket-köp både under "Utgifter" och "Pocket" i Webb-appen.

Kan Admins få ut en rapport på alla Friskvårds-utgifter?

Ja, genom att gå till "Wallet" och "Pocket" i Export-vyn och filtrera på Friskvårds-kategorin är det möjligt att ladda ner Excel med alla Friskvårds-utgifter.

Läs mer relaterade artiklar 📚

Pleo Pocket för användare

Pleo Pocket för admins

Skapa teams och attestansvariga

Hittade du svaret?