Obs: För att kunna använda Traktamente i Pleo krävs att Pocket har aktiverats.

Så här aktiverar du traktamente

Så fort du har aktiverat Pocket i ditt Pleo-konto blir traktamente automatiskt tillgängligt för alla användare.

Hur man lägger till en resa

När Pocket är aktiverat kan du lägga till en resa via plusknappen på din startskärm.

1. Resan och restider

  1. Välj startplats och datum

  2. Välj avgångstid - t.ex. när ditt plan lyfte eller när du körde över en landsgräns

  3. Välj destination - ankomst och avresa

  4. Avsluta resan - ankomst och när du kom hem/tillbaka till kontoret.

Här ser du resans hållplatser och under vilka tider du var där;

Du kan även göra följande:

  • Lägga till fler stopp/destinationer

  • Skapa en inrikesresa (sätt samma tid för avresa/ankomst som för start/slut)

  • Skapa en en-vägs-resa utan att lägga till en destination

2. Måltider som ingått och ska dras av

Måltider som ingått i resan och som du inte har betalat för privat, som t.ex. hotellfrukost och representationsmiddagar, måste dras av från traktamentet med bestämda procentsatser.

I mobilappen kan du enkelt välja vilka måltider som ska dras av;

3. Kategori, tagg och kommentar

Precis som med en vanlig Pleo-transaktion kan du välja rätt kategori och tagg, samt lämna en kommentar;

Granska, bokför och betala ut

Chefer och admins får ett resekvitto på resan för att kunna granska, attestera och bokföra traktamentet. Här ser man var och när resan har ägt rum samt vilka avdrag som har gjorts.

För bokföringen rekommenderar vi att använda följande konton;

7320 - Traktamente (gruppkonto)
7321 - Traktamente, Sverige

7323 - Trakamente, utland

Vanliga frågor

Kan jag hantera både inrikes och utrikes traktamente i Pleo?

Ja, båda typerna av tjänsteresor går att rapportera i Pleo-appen. Vid inrikes resor använder Pleo det svenska dagsbeloppet, och vid utrikes resor används beloppet för det land som du spenderar mest tid i varje dag.

Varför måste jag göra avdrag för måltider som ingått?

Enligt Skatteverkets regler är Traktamente en kostnadsersättning för ökade levnadskostnader under tjänsteresor. Men andra ord innebär det att traktamente ska ses som en kompensation för sånt som du har behövt stå för själv och betalat privat. Därför gör man avdrag på traktamentet för de måltider som du inte har behövt betala själv, t.ex. hotellfrukost, representationsmiddagar och lunch på mässor.

Kan jag använda Pleo för högre traktamente, s.k. skattepliktigt traktamente?

Nej, men nästan. Pleo räknar alltid ut det maximala skattefria beloppet som du kan få i traktamente för en tjänsteresa, vilket oftast är det komplicerade att räkna ut. Om ditt företag vill betala dig ett högre traktamente än det skattefria, kan ni använda Pleo för att räkna ut den skattefria delen och sedan lägga på den skattepliktiga delen utanför Pleo, vilket borde vara enkelt.

Varför ser jag inte plusknappen i min mobilapp?

Se till att du är i den senaste versionen av mobilappen och att din administratör har aktiverat Pocket.

Hittade du svaret?