Vad är momsåterbetalning?

Som företag inom den europeiska inre marknaden (European Single Market) har du rätt att verka fritt i vilket som helst av de deltagande länderna, på lika villkor som de lokala företagen. En av fördelarna med detta är att du kan få tillbaka moms som betalats i utlandet, så länge den faller under EUs regelverk.

Pleo kan hjälpa dig att återkräva moms som betalats på vissa utländska utgifter gjorda under 2021 och 2022 (fram till den 31 december 2022). Vad är då "utländska utgifter"? En utländsk utgift är när du använder ditt Pleo-kort för inköp i ett EU-land, eller i Storbritannien, som inte är det land där din verksamhet är registrerad. Om din verksamhet är registrerad i olika länder, är momsåterbetalning endast möjlig för de länder där du inte är registrerad.

Vem är berättigad till momsåterbetalning?

Du kan dra nytta av Pleos momsåterbetalningstjänst om:

 1. Du är momsregistrerad, och

 2. Ditt Pleo-konto är på en betalplan så som Team eller Business, och

 3. Ditt Pleo-konto är registrerat i Danmark, Sverige, Tyskland, Spanien, Irland eller Storbritannien.

Är du säker på vilken prisplan du har? Gå till sektionen Fakturering i Pleo.

Observera att om du säljer varor eller tjänster som är helt eller delvis befriade från moms, kan vi endast hjälpa dig att återbetala en del av dina utgifter. Vad innebär detta? Om alla varor och tjänster du säljer är momsbefriade, kommer det inte att vara möjligt att återkräva någon moms på dina utländska inköp och utgifter.

Icke-återbetalningsbar moms inkluderar:

 • moms på digitala tjänster, MOSS

 • moms som skulle ha redovisats som omvänd moms

Tillkommer det en avgift?

Pleo tar ut en avgift på 20 % på framgångsrikt återbetald moms. Om anspråket avslås av din skattemyndighet tillkommer ingen avgift.

Hur man registrerar sig

Läs de fullständiga villkoren innan du registrerar dig för tjänsten.

Om du är administratör, eller redovisningskonsult med utökad åtkomst, kan du registrera din organisation. Här är hur:

 1. Logga in till Pleo från din webbläsare

 2. Gå till Användare

 3. Klicka på Lägg till användare längst upp i det högra hörnet

 4. I den nya rutan som öppnas, klicka på Extern redovisningskonsult? Ge åtkomst

 5. Välj Begränsad åtkomst

 6. Lägg till användarnamnet Pleo Reclaim och e-mailadressen VATreclaim@pleo.io

 • Extra steg för kunder registrerade i Danmark:

Är ditt Pleo-konto registrerat i Danmark? I så fall skickar vi ett e-postmeddelande med ett fullmaktsdokument, som ska undertecknas av en administratör för ditt Pleo-konto.

Efter att du har registrerat dig

 • För kunder registrerade i Sverige, Tyskland, Spanien, Irland och Storbritannien:

Pleo kommer att behandla alla anspråk på utländska utgifter och skicka ett e-postmeddelande till dig med den färdiga ansökan om din momsåterbetalning. Vi skickar instruktioner om hur du skickar in anspråken, men det är ditt ansvar att lämna in ansökan till din lokala skattemyndighet.

 • För kunder registrerade i Danmark:

När du väl har registrerat dig, behövs ingen ytterligare åtgärd. Pleo kommer att behandla dina utgifter, skicka in ansökningarna till den danska skattemyndigheten och stå för kommunikationen med skattemyndigheten.

Bra att veta

Observera att det tillkommer en extra avgift i fall där:

 • Pleo kontaktar din organisation för att efterfråga ytterligare information, och ett svar från er uteblir, och/eller

 • Du väljer att avstå från tjänsten efter att ansökan har gjorts.

I dessa fall kommer en fast avgift på motsvarande 1,495 DKK per misslyckad momsåterbetalning att tas ut. Denna avgift är beräknad på timpriser för relaterade finansiella tjänster. Om du vill välja bort tjänsten, skicka ett e-postmeddelande till VATreclaim@pleo.io så snart som möjligt.

Pleo kommer att sammanställa en ansökan om momsåterbetalning en gång i kvartalet fram till slutet av 2022.

Hittade du svaret?