Fejlfinding: e-conomic
Angela avatarMartin Lapain Ziebrandtsen avatar
2 forfattere15 artikler
Hvad skal du gøre, hvis du ser meddelelsen ""You have configured invalid journals" eller "The selected cashbook with number ... does not exist in e-conomic"
Hvad skal du gøre, hvis du ser meddelelsen "E-conomic responded with access denied" (adgang nægtet) eller "We are getting unauthorised messages from e-conomic"
Hvad skal du gøre, hvis du ser meddelelsen "the selected cashbook should either have the allowed entry types set to ‘All’ or 'Journal Entry’"
Hvad skal du gøre, hvis du får meddelelsen "The Contra number is not defined in e-conomic"
Hvad skal du gøre, hvis du ser meddelelsen "e-conomic is responding with an unknown error" (e-conomic reagerer med en ukendt fejl)
Hvad skal du gøre, hvis du får vist en meddelelse med teksten "We have experienced an internal server error" eller "Bad request"
Hvad skal du gøre, hvis du får meddelelsen "There is no open accounting year" eller "Missing accounting year ... "
Hvad skal du gøre, hvis du ser en meddelelse, der nævner en "input-string"
Hvad skal du gøre, hvis du ser meddelelsen "Cannot assign a main project to a cash book entry" (Kan ikke tildele et hovedprojekt til en post i kassekladden)
Hvad du skal gøre, hvis du ser meddelelsen "Could not auto assign all the required numbers" (Kunne ikke automatisk tildele alle de nødvendige numre)
Hvad skal du gøre, hvis du ser meddelelsen "File attachment failed" (Filtilknytning mislykkedes)
Hvad skal du gøre, hvis du ser meddelelsen "Specified project but no cost type" (Angivet projekt, men ingen omkostningstype)
Hvad skal du gøre, hvis du får meddelelsen "Account number is not present in e-conomic" eller ""Account(s) is not found or barred"
Hvad skal du gøre, hvis du får en meddelelse om, at "Department number is not present in e-conomic" (Afdelingsnummer findes ikke i e-conomic)
Hvad skal du gøre, hvis du ser meddelelsen "Validation failed" (Validering mislykkedes)