I denne artikel får du mere at vide:

 • Hvordan man opretter et team

 • Sådan indstiller du bedømmere

 • Sådan gennemgår du udgifter

 • FAQs


Oprettelse af hold og fastsættelse af bedømmere

Det kan være nyttigt at oprette teams, hvis du gerne vil dele dine forskellige brugere op i forskellige afdelinger og gennemgå udgifter i Pleo.

Følg disse trin:

 1. Gå til Brugere fra Pleos webapp.

 2. Vælg Teams.

 3. Når du opretter et team, kan du angive et navn og en kode.

 4. Tilføj alle de relevante brugere samt godkendere. Et teams godkendere kan se og redigere teamets udgifter, opsætte og kontrollere forbrugsgrænser samt spærre og åbne kort.

 5. Vælg minimums- og maksimumsgrænser for gennemgang af kort- og Pocket-udgifter.

 6. Du kan om nødvendigt indstille forskellige tærskler pr. godkender. I eksemplet nedenfor er Marie-Louise godkender for alle udgifter op til 499 og Mads godkender alt over 500 kr.


Sådan indstiller du bedømmere

Med funktionen Gennemgang har du en god mulighed for at fremhæve de udgifter, der kræver særlig opmærksomhed.

Først skal du gå til Udgifter og derefter vælge fanen Anmeldelse.

Herefter kan en godkender markere en udgift fra listen som OK, Ikke OK eller Flere detaljer behøves.

Hvis en udgift er markeret som Ikke OK, bliver der automatisk sendt en push-notifikation til den bruger, det drejer sig om. Hvis du har sat Pleo Pocket op, kan brugeren vælge at markere udgiften som "personlig", hvorefter beløbet vil blive trukket fra deres Pocket-saldo.

Hvis en brugers udgift bliver markeret med Flere detaljer behøves, vil brugeren få besked på at tilføje de påkrævede detaljer og klikke på "Færdig". Godkenderen eller lederen vil da kunne færdiggøre gennemgangen af udgiften.


FAQs

Hvem kan blive godkender?

 • Afdelingsledere

 • Projektledere

 • Teamlederer

 • Enhver, der er involveret i et projekt/udgiftshåndtering for en mindre gruppe medarbejdere i et eller flere teams

Hvad kan en godkender gøre i Pleo?

 • Opsætte forbrugsgrænser for teammedlemmer

 • Håndtere kort: aktivere/deaktivere kort på vegne af teammedlemmer

 • Få overblik over et teams udgifter i realtid

 • Gennemgå udgifter foretaget af medarbejdere i deres team(s)

Kan man have flere godkendere?

 • Det er kun muligt at være medlem af ét hold.

 • Ét team kan have flere godkendere.

 • Én godkender kan gennemgå flere teams på én gang.

Hvordan får godkendere besked om udgifter?

 • Enhver udgift, der overstiger den fastsatte tærskel, vil med det samme fremgå af godkenderens oversigt både i web- og mobilapp.

 • Godkendere vil automatisk få en email fra Pleo hver onsdag, hvis der er udgifter der kræver opmærksomhed.

 • De vil modtage en push-meddelelse én gang om ugen, der påminder dem om eventuelle udgifter, der afventer gennemgang.


Kan du ikke finde godkender-funktionen?

Find ud af, om din prisplan giver dig adgang til denne funktion:

Fandt du dit svar?