Pleo arbejder med to slags transaktioner: autorisationer og forelæggelser.

Vi viser dem på forskellig måde for administratorer og brugere, og det er helt forståeligt, hvis noget virker lidt forvirrende. Så lad os forklare forskellen.

På siden Udgifter i Pleo vises transaktioner efter datoen for autorisation. Dette er den dato, hvor transaktionen blev foretaget, og både administratorer og brugere har adgang til den.

På siden Eksport vises transaktioner efter datoen for forelæggelse. (også kendt som afregnet). Den er kun tilgængelig for administratorer.

Lad os se nærmere på det:

Autorisationer: Når du foretager et køb, "reserveres" pengene på din bankkonto med planer om at cleare dem. Dette kaldes en autorisation.
Transaktionen afregnes ofte inden for en dag, dvs. den bliver en forelæggelse, hvilket udelukker enhver tvist eller valutakonvertering.
I Pleo er afventende udgifter autorisationer. Datoen for autorisationen hjælper dig også med at skelne caffe latten om mandagen fra caffe latten om tirsdagen fra den sammen detailhandler

Forelæggelser/afregnede transaktioner: Når pengene faktisk forlader din bankkonto, kaldes beløbet for en forelæggelse. Dette er den faktiske, endelige opkrævning for den pågældende transaktion. Bogholdere elsker dette. De kan ikke få nok af den faktiske forelæggelsesværdi og -dato. Derfor vises alle eksporter fra Pleo transaktioner efter datoen for forelæggelsen og ikke autorisationen.

Bemærk! Hvis en autorisation ikke overgår til en forelæggelse inden for 10 dage, modtager vi en tilbageførsel af autorisationen, og udgiften forsvinder fra Pleo.

Hvis du har spørgsmål vedrørende autorisationer og forelæggelser, er du velkommen til at kontakte os via support.

Besvarede dette dit spørgsmål?