English Version:

 
Because transactions from Pleo have their own entry numbers, and to have a better overview, we recommend for you to create a specific journal in e-conomic for Pleo.

  • Login to e-conomic and select Settings, and then All settings in the drop down.
  • At the left menu, select Accounting and go to Journals.
  • Press the blue button New entry, fill in the name, for instance, Pleo, and press Save.

Now you have your Pleo journal for the integration in e-conomic, ready for transactions from Pleo. To see it, go to the top menu and press Accounting, and then on the left under the the headline Journals.


Danish Version:

Transaktionerne fra Pleo kommer med deres egen bilagsnummerserie, samt for at give det bedste overblik, anbefaler vi at man opretter en kassekladde i e-conomic specifikt til Pleo.

  • Login i e-conomic og tryk på Indstillinger og herefter på alle indstillinger.
  • I menuen til venstre vælges Regnskab, efterfulgt af Kassekladder.
  • Klik på den blå knap Ny kassekladde. Indtast et navn til kassekladden, dette kunne eventuelt være Pleo og tryk Gem.

Nu har du en kassekladde som du kan bruge til integrationen mellem e-conomic og Pleo. For at se den, tryk på fanen Regnskab, i toppen af e-conomic og den vil kunne ses i venstre side under, undermenuen Kassekladder. 

 

Did this answer your question?