English Version: 

This guide will take you through how to create a bank account in your chart of accounts in e-conomic. This account will represent the Pleo bank account, which is used for all of your Pleo cards. 

  1. Login to your e-conomic agreement and go to settings (orange button), in the top right corner. Choose All settings in the drop down. 
  2. In the menu to your left, choose the option Accounting and go to chart of account.
  3. The easiest way to create the new account, will be to copy the settings of your old bank account. If you use an e-conomic created chart of account, you will find the bank in account number 5820. When you have found the bank account, find the Copy icon.
  4. When choosing Copy, change the name, so you know this is the Pleo account. Also change the account number, preferably to the first free number after 5820 ( i.e, 5821, 5822). 
  5. When done, click Save.

If you have any questions about this, we will do our very best to help you in our customer support, otherwise use the e-conomic support


Danish Version: 


I dit regnskab vil Pleo blive betegnet som en bankkonto og du skal derfor oprette en specifik konto i kontoplanen til dette.

  • Login i e-conomic og tryk på Indstillinger og herefter på alle indstillinger.
  • I menuen til venstre vælges Regnskab, efterfulgt af Kontoplan.
  • Find din nuværende bank konto i kontoplanen. Opsætningen på din Pleo bankkonto, skal være ens med den gamle. Den nemmeste løsning er at kopiere den gamle bankkonto. Dette gøres ved at trykke på Kopier, som er 3. Ikon til højre på linjen. 
  • Her ændres kontonummeret, således at den ligger efter den nuværende bank konto. Navnet ændres, eventuelt til Pleo. Tryk Gem.

Har du spørgsmål til hvilke kontonummer, eller opsætning af kontoen i e-conomic skal disse henvendes til din bogholder eller revisor, da kontoplaner er som DNA og de kender dit regnskab bedst.

Did this answer your question?